ბიბლიოთეკა

ელექტრონულ ბიბლიოთეკაში წარმოდგენილია ასოციაციის მიერ სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში შექმნილი მასალა.

...
ექსპორტის სახელმძღვანელო რეწვის ოსტატების...
გიორგი გუდაბანძე, ლევან მოლაშვილი, ირინა მანია, ანა შანშიაშვილი

წაკითხვა
...
ქსოვილების ორნამენტი აჭარიდან
კულტურა მომავლისათვის, საქართველოს ტრადიციული რეწვის ასოციაცია

ციფრული გამოცემა აერთიანებს აჭარაში სამუზეუმო და...

წაკითხვა
...
რეწვის სექტორის კვლევა ქედის, ხულოს, ბორჯ...
ანა შანშიაშვილი

წაკითხვა
...
პროექტის ბროშურა
საქართველოს ტრადიციული რეწვის ასოციაცია

ბროშურა გამოიცა პროექტის „თბილისში თემის ჩართულობით ტრადიციულ ეკონომიკურ საქმიანობე...

წაკითხვა
...
ქვემო ქართლის რეგიონის სახელოსნოების გზამ...
საქართველოს ტრადიციული რეწვის ასოციაცია

გზამკვლევში წარმოდგენილია ქვემო ქართლის რეგიონში არსებული რეწვის სახელოსნოების ადგილმდებარეობა და სერვისები.

წაკითხვა
...
შიდა ქართლის რეგიონის სახელოსნოების გზამკ...
საქართველოს ტრადიციული რეწვის ასოციაცია

გზამკვლევში წარმოდგენილია შიდა ქართლის არსებული რეწვის სახელოსნოების ადგილმდებარეობა და სერვისები.

წაკითხვა
...
სამეგრელოს რეგიონის სახელოსნოების გზამკვლევი
საქართველოს ტრადიციული რეწვის ასოციაცია

გზამკვლევში წარმოდგენილია სამეგრელოს ტერიტორიაზე არსებული რეწვის სახელოსნოების ადგილმდებარეობა და სერვისები.

წაკითხვა
...
სამცხე-ჯავახეთის სახელოსნოების გზამკვლევი
საქართველოს ტრადიციული რეწვის ასოციაცია

გზამკვლევში წარმოდგენილია სამცხე-ჯავახეთის მუნიციპალიტეტში არსებული ტრადიციული რეწვის სახელოსნობის ადგილმდებარეობა და სერვისები.<...

წაკითხვა
...
ახმეტის მუნიციპალიტეტის გზამკვლევი
საქართველოს ტრადიციული რეწვის ასოციაცია

გზამკვლევში წარმოდგენილია ახმეტის მუნიციპალიტეტში არსებული ტრადიციული რეწვის სახელოსნობის ადგილმდებარეობა და სერვისები.

წაკითხვა
{library_category_item}