ბოლნისის მუზეუმი – მრავალფეროვნებისა და ინტეგრაციის ცენტრი
დეტალურად ნახვა
ექო თიხაში: ქართველი და ამერიკელი კერამიკოსების კულტურული დიალოგი და თანამშრომლობა
დეტალურად ნახვა
თბილისში თემის ჩართულობით ტრადიციულ ეკონომიკურ საქმიანობებთან დაკავშირებული არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ინვენტარიზაცია
დეტალურად ნახვა
ტრადიციული რეწვა - სამცხე-ჯავახეთის ახალგაზრდების დასაქმებისა და რეგიონალური განვთარებისთვის
დეტალურად ნახვა
ტრადიციული რეწვის ოსტატების შემოქმედებითი და ბიზნეს უნარების გაძლიერება სამცხე-ჯავახეთში, ახმეტის მუნიციპალიტეტში, სამეგრელოში, შიდა და ქვემო ქართლის რეგიონში
დეტალურად ნახვა
შიდა ქართლის რეგიონში მცხოვრები ტრადიციული რეწვი ოსტატების სამეწარმეო უნარების განვითარება
დეტალურად ნახვა
ტრადიციული რეწვის ოსტატების პროდუქციის განვითარება
დეტალურად ნახვა
სოციალური მეწარმეობა მოწყვლადი ახალგაზრდების სოციალური ინტეგრაციისთვის
დეტალურად ნახვა
ტრადიციული რეწვის სწავლება და სახელოსნოების განვითარება
დეტალურად ნახვა
იმერეთის რეგიონში მცხოვრები ტრადიციული რეწვი ოსტატების სამეწარმეო უნარების განვითარება
დეტალურად ნახვა
სუვენირების დამზადების უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება პროტოტიპების მეშვეობით ყოფილ მსჯავრდებულებთან თანამონაწილეობით
დეტალურად ნახვა
რეწვის პროდუქციის განვითარება და მარკეტინგი - ახალგაზრდა ოსტატების ეკონომიკური გაძლიერებისთვის
დეტალურად ნახვა