კერძო სექტორის და დარგობრივი ცოდნის ინტეგრირება არტიზანულ სექტორში პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის
დეტალურად ნახვა
ქართული არტიზანული პროდუქციის მარკეტინგული და ექსპორტის პოტენციალის ხელშეწყობა
დეტალურად ნახვა
ექო თიხაში: ქართველი და ამერიკელი კერამიკოსების კულტურული დიალოგი და თანამშრომლობა
დეტალურად ნახვა
ბოლნისის მუზეუმი – მრავალფეროვნებისა და ინტეგრაციის ცენტრი
დეტალურად ნახვა
ქართველი ოსტატები/ საწარმოები Homo-Faber-ის საერთაშორისო პლატფორმაზე
დეტალურად ნახვა
Pop Up ეთნოდიზაინი
დეტალურად ნახვა
თბილისში თემის ჩართულობით ტრადიციულ ეკონომიკურ საქმიანობებთან დაკავშირებული არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ინვენტარიზაცია
დეტალურად ნახვა
ელექტრონული კომერციის შესაძლებლობების გაზრდა ტრადიციული რეწვის ოსტატებისათვის
დეტალურად ნახვა
დასავლეთ საქართველოს რეწვის სექტორის კვლევა
დეტალურად ნახვა
ტრადიციული რეწვის სამეწარმეო უნარების გაძლიერება შიდა და ქვემო ქართლის რეგიონში
დეტალურად ნახვა
ტრადიციული რეწვის ოსტატების ბიზნეს უნარების გაძლიერება სამეგრელოს რეგიონში
დეტალურად ნახვა
აჭარის ტრადიციული რეწვის ოსტატების პროდუქციის განვითარება სამუზეუმო კოლექციებზე დაყრდნობით 2017-2019
დეტალურად ნახვა