ტრენინგები

ქართული ტრადიციული რეწვის ნიმუშების კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად ასოციაცია მართავს ტრენინგებს პროდუქციის განვითარების, ბიზნეს უნარების ასამაღლებელ და სხვა აქტუალურ საკითხების შესახებ ტრადიციული რეწვის ოსტატებისა და საწარმოებისთვის. ასოციაცია ასევე უზრუნველყოფს ინდივიდუალურ კონსულტაციას პროდუქციის განვითარებისთვის. 

ტრენინგის სახელწოდება:

▶ რეწვის პროდუქციის განვითარება და მარკეტინგი

დღე I

 •  ტრადიციული რეწვის პროდუქციის ბიზნესი და მისი პოტენციალი - ბაზრის მოთხოვნები და ზოგადი ტენდენციები: დიზაინის მოწინავე ტენდენციები; ბაზარზე ორიენტირებული პროდუქციის რაობა და მათი ძირითადი პრინციპებზე.
 • ტრადიცული რეწვის პროდუქციის დიზაინის დივერსიფიკაცია -
  ➢ როგორც უნდა გახდეს ტრადიციული რეწვის ნაწარმი მეტად გაყიდვადი?
  ➢ ინოვაციური მიდგომების დანერგვა, ნაწარმის ტექნოლოგიის, ფუნქციის
  დივერსიფიკაცია.
  ➢ ინსპირაციის წყაროები (ტრადიციული ორნამნეტი, სამუზეუმო კოლექციები, ბუნება და გარემო), მასალათა კომბინაციის შესაძლებლობები, კოლექციები და მათი შექმნის პრინციპები.
დღე II
 • პროდუქციის ბრენდინგი და წარდგენა
  ➢ბრენდის დასახელების, სლოგანის, ლოგოს შექმნის ძირითად პრინციპები;
  ➢ შეფუთვის მნიშვნელობა და მისი თანამედროვე სტანდარტები
  ➢ საინფორმაციო ბარათები: storytelling-ის ტექნიკები
  ➢ გამოფენებში მონაწილეობა და ექსპონირების თანამედროვე მეთოდები: საგამოფენო ინვენტარი, განათება, სტენდის დიზიანის თავსებურებები.

დღე III

 • ფასთწარმოქმნის ძირითადი პრინციპები
  ➢თვითღირებულება
  ➢პირდაპირი და არაპირდაპირი ხარჯები
  ➢მარჟა
  • გაყიდვების არხები
  ➢პირდაპირი გაყიდვების არხები
  ➢ონალაინ გაყივები და მისი სპეციფიკა

დღე IV

 • პრაქტიკული ვორქშოფი - პროტოტიპების დიზაინების განვითარება
  ➢ „იდეების გენერირება“ პროდუქციის ახალი ხაზების შესაქმნელად
  ➢ ფუნქციური კატეგორიების ჩამონათვალის შექმნა.
  ➢ ახალი პროდუქციის დიზაინების მონახაზების შემუშავება
  ➢ პროტოტიპებისთვის მასალების/ნედლეულის შერჩევაში კონსულტაცია

დღე V

 • პრაქტიკული ვორქშოფი - შეფუთვა და წარდგენა
  • ლოგოს, სლოგანის ა.შ. თემაზე კონსულტაცია
  • შეფუთვის დიზაინებზე კონსულტაცია
  • თანმხლები ინფორმაციის მონახაზის შექმნა
  • საექსპოზიციო ინვენტარის დიზიანზე კონსულაცია

 

ტრენინგის სახელწოდება:

▶საპროექტო განაცხადის მომზადება;

▶ფინანსური საკითხები;

▶ონლაინ გაყიდვები;

1